$cat

THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn...

Xem thêm
...345678...
Tiếng Việt