$cat

THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-SXD-TCCB ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công...

Xem thêm
Tiếng Việt