$cat

THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành số 07 Phú Hòa, Phường 7, Quận Tân Bình”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn...

Xem thêm
Tiếng Việt