[Tin nội bộ] 14/08/2020

Thông cáo báo chí về việc công bố phần mềm hệ thống thông tin địa lý GIS mã nguồn mở (QGIS) phục vụ quản lý dữ liệu công trình xây dựng

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm xây dựng Kho dữ liệu dùng chung phục vụ triển khai Đề án “Xây...

Xem thêm

Thông cáo báo chí số 15919/TCBC-SXD-VP ngày 06/12/2019 của Sở Xây dựng về việc ra mắt ứng dụng Sở Xây dựng trực tuyến – App mobile SXD247

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành...

Xem thêm

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Vật liệu Xây dựng toàn quốc 2017. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính...

Xem thêm
Tiếng Việt