Thông tin xây dựng Thông tin xây dựng

109.000 VND 130.000 VND
Mua ngay

Tài liệu xây dựng công trình Công nghiệp

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.

TRA CỨU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐÔNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC / CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN

TRA CỨU THÔNG TIN chứng chỉ NGAY
Tiếng Việt