THÔNG BÁO V/v tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Mua xe ô tô bán tải”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Mua xe ô tô bán tải.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo nhu cầu của Trung tâm. Các đơn vị quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ năng lực kèm Thư ngỏ về việc được nhận thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất đến Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 11.giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Trân trọng./.

Tiếng Việt