Cung cấp hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị cung cấp Bảo hiểm công trình gói thầu “Thi công xây lắp” (59 căn hộ, chung cư Phú Thọ, Quận 11)

Kính gửi: Các công ty có năng lực, dịch vụ phù hợp       

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai Đầm Sen, Phường 3, Quận 11.

 Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng kính mời các đơn vị có đầy đủ điều kiện kinh doanh, năng lực Bảo hiểm công trình gói thầu “Thi công xây lắp” (59 căn hộ, chung cư Phú Thọ, Quận 11).

  1. Nội dung: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình gói thầu “Thi công xây lắp” (59 căn hộ, chung cư Phú Thọ, Quận 11).
  2. Thời hạn – Địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm phát hành thông báo này.

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời quý đơn vị quan tâm và đáp ứng các yêu cầu gửi hồ sơ đúng thời hạn, địa điểm nêu trên. Hồ sơ năng lực có thể được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

Bì thư phải được dán kín, đóng mộc Công ty niêm phong, trên bì thư ghi rõ nội dung “Cung cấp hồ sơ năng lực theo thông báo số10235/TB-QLNGĐXD ngày 11 tháng 4 năm 2024”.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp đến Phòng Tổ chức hành chính số (028) 66.815.185, Fax: (028) 33.265.030.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt