THÔNG BÁO V/v mời đơn vị tham gia gói thầu “Bảo hiểm công trình” thuộc công trình “Sửa chữa phần sở hữu chung chung cư 12 tầng (khu 10ha) phục vụ tái định cư liên quan đến dự án đường Vành đai 3”

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực

 

Hiện nay, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm) đang thực hiện công trình “Sửa chữa phần sở hữu chung Chung cư 12 tầng (khu 10ha) thuộc phường Tân Thới Nhất, Quận 12 phục vụ tái định cư liên quan đến dự án đường Vành đai 3”.

 Nay, Trung tâm kính mời các đơn vị có đầy đủ điều kiện kinh doanh, năng lực phù hợp để thực hiện gói thầu “Bảo hiểm công trình” thuộc công trình “Sửa chữa phần sở hữu chung Chung cư 12 tầng (khu 10ha) phục vụ tái định cư liên quan đến dự án đường Vành đai 3”.

  1. Nội dung: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình cho công trình trên.
  2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

      – Thời gian: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm phát hành thông báo này.

      – Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

        Kính mời quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ đúng thời hạn, địa điểm nêu trên. Hồ sơ năng lực có thể được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

      Bì thư phải được dán kín, đóng mộc Công ty và niêm phong, đồng thời ghi rõ nội dung theo Thông báo này.

      Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp đến Phòng Tổ chức – Hành chính số (028) 66.815.185, Fax: (028) 33.265.030./.

Bài viết khác

Tiếng Việt