[Tin nội bộ] 18/01/2024

THÔNG BÁO Về tổ chức đào tạo chuyển giao nhiệm vụ “Phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng trên nền công nghệ GIS mã nguồn mở”

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến viên chức và người lao động có liên quan thông tin về khóa đào tạo như sau:

  1. Nội dung đào tạo: Khai thác, sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng trên nền GIS mã nguồn mở do Trung tâm HCMGIS chuẩn bị.
  2. Thời gian: 02 buổi chiều, ngày 22/01/2024 đến ngày 23/01/2024; từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
  3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  4. Thành phần tham dự:

Theo danh sách đính kèm.

  1. Giảng viên và Chương trình đào tạo: Trung tâm HCMGIS phụ trách.
  2. Công tác chuẩn bị:

– Học viên tham dự tự trang bị laptop hoặc các thiết bị di động thông minh;

– Tải tài liệu đào tạo:

        + Kế hoạch đào tạo: https://hmcic.vn/hcmgis_ke_hoach_dao_tao/

        + Hướng dẫn sử dụng: https://hmcic.vn/hcmgis_hdsd_pm/

          Trân trọng./.        

Tiếng Việt