[Tin nội bộ] 10/09/2018

Hội thảo khoc học và Hội nghị mạng Kiểm định

Ngày 24/8/2012, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý chất lượng trong xử lý nền đất yếu” và hội nghị Mạng Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Việt Nam –khu vực phía nam. Đây là một hoạt động thường niên của Mạng Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Mạng Kiểm định-VNBAC). Hội thảo do Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC) là đơn vị đại diện cho ban điều hành Mạng kiểm định phía Nam, phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng tổ chức với sự bảo trợ của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Cục Giám định).

Mạng Kiểm định – VNBAC được hình thành vào tháng 10/2003. Mạng Kiểm định đóng vai trò liên kết tập hợp những đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định và thí nghiệm xây dựng, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định và thí nghiệm. Mục đích tăng cường năng lực các tổ chức kiểm định nhằm phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và các yêu cầu kiểm tra kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Hội thảo với sự tham gia của hơn 100 đại biểu, bao gồm Đại diện Cục Giám định Bộ Xây dựng, đại diện các Cơ quan Quản lý nhà nước về xây dựng từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau, các tổ chức làm công tác kiểm định và thí nghiệm xây dựng, tư vấn xây dựng và thi công xây dựng; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng và Địa kỹ thuật ở Việt Nam, Thái Lan. Đặc biệt, hội thảo được sự bảo trợ về khoa học của Viện công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)

Nguồn: Tạp chí Sài Gòn Đầu tư & Xây dựng

Tiếng Việt