[Construction news] 17/10/2019

Thủ tục Cấp mới; Nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề

Thủ tục cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng...

Xem thêm
English