Xây dựng việt nam kỹ thuật số 4.0: chuyển đổi số thông qua hợp tác cạnh tranh

Tương tự như vai trò của động cơ hơi nước trong cuộc cách mạng công nghiệp và điện trong cuộc cách mạng năng lượng, số hoá...

Xem thêm

Vật liệu xây dựng không nung đang được người dân đón nhận

Theo như báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị Vật liệu xây dựng toàn quốc năm 2017, sau 6 năm thực hiện Chương trình...

Xem thêm

Bê tông siêu bền giảm khí thải nhà kính

Các nhà vật lý Anh đã tạo ra loại bê tông siêu, và giảm khí thải nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng. Theo...

Xem thêm

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng – đón đầu nhu cầu tương lai

Vật liệu Xây dựng?! Là gạch, đá, xi măng, vôi, vữa đó hả? Vậy Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng là học về cách...

Xem thêm
Tiếng Việt