[Tin nội bộ] 14/08/2020

Thông cáo báo chí về việc công bố phần mềm hệ thống thông tin địa lý GIS mã nguồn mở (QGIS) phục vụ quản lý dữ liệu công trình xây dựng

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm xây dựng Kho dữ liệu dùng chung phục vụ triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;
Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác số 87/BBGNHT-SXD-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2020 giữa Sở Xây dựng và Sở Khoa học và Công nghệ về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng (InnoBuild);
Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố cùng với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác số 914/BBGNHT-QLNGĐXD-HCMGIS ngày 15 tháng 6 năm 2020 về chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin địa lý GIS mã nguồn mở phục vụ quản lý dữ liệu công trình xây dựng và xây dựng bản đồ tích hợp dữ liệu về quy hoạch, đất đai, xây dựng dùng chung trên địa bàn Thành phố;
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu thông tin ngành xây dựng, trước mắt là thông tin về các công trình xây dựng có quy mô lớn và các tài liệu khảo sát về hố khoan địa chất công trình trên địa bàn Thành phố;
Hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng chính thức công bố Phần mềm hệ thống thông tin địa lý GIS mã nguồn mở (QGIS) phục vụ quản lý dữ liệu công trình xây dựng và Cơ sở dữ liệu công trình xây dựng, hố khoan địa chất công trình trên địa bàn Thành phố.
Cơ sở dữ liệu công trình xây dựng gồm tổng cộng 4.566 công trình xây dựng quy mô lớn được Sở Xây dựng cấp phép, thẩm định, phê duyệt các năm qua. Phần mềm giúp tra cứu những thông tin cơ bản về công trình xây dựng như: tên công trình, công năng công trình, số tầng cao, diện tích xây dựng.
Cơ sở dữ liệu về hố khoan khảo sát địa chất công trình gồm tổng cộng 2.158 báo cáo khảo sát địa chất của các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố các năm qua. Phần mềm giúp tra cứu những thông tin cơ bản về số liệu hố khoan, chiều sâu khảo sát, tổng số mét khoan,…
Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu có thể tra cứu trên website tại địa chỉ https://hmcic.vn/du-lieu-cong-trinh-xay-dung/ và liên hệ với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng để được cung cấp theo quy định.
Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đề nghị các cơ quan báo chí hỗ trợ thông tin rộng rãi, để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết khai thác sử dụng phần mềm và góp ý để Trung tâm tiếp tục hoàn thiện phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu, để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

Tải về Thông cáo báo chí số 1247/TCBC-QLNGĐXD-TTXD ngày 14/8/2020

Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng
Nguyễn Tiến Hưởng
Đã ký
Phòng Thông tin và Quản lý năng lực hoạt động xây dựng

Tiếng Việt