Trung Tâm Cảnh Sát PC & CC Khu Vực 15 Huyện Nhà Bè

Thị trấn Nhà Bè - Huyện Nhà Bè
đang cập nhật
Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình
  • Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng công trình Huyện Nhà Bè.
  • Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nhà Bè – Huyện Nhà Bè
  • Quy mô: Gồm 1 khối công trình 2 tầng
  • Thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình.