Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh

Thị trấn Tân túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
đang cập nhật
Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình
  • Chủ đầu tư: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh.
  • Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tân túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
  • Quy mô: Khối gồm 1 trệt, 02 lầu và 1 khối phụ 2 tầng
  • Thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình.