Trụ sở làm việc – Công an Quận 6

114 Phạm Văn Chí, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
đang cập nhật
Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 6.
  • Địa điểm xây dựng: 114 Phạm Văn Chí, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Quy mô: Gồm 6 tầng (1 tầng trệt + 5 tầng lầu + 1 tầng hầm) + mái che thang
  • Thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình.