Bệnh viện Bình Chánh

Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh
đang cập nhật
Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC QUY MÔ CÔNG TRÌNH:

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh
  • Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
  • Quy mô: Gồm 1 khối công trình chính (6 tầng, 1 tầng hầm) và 1 Khối nhà khoa truyền nhiễm (3 tầng)