Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn cho lập và thẩm tra báo cáo Kinh tế – kỹ thuật cho Công trình “Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ, chung cư Lô D, Phường 22, Quận Bình Thạnh (Chung cư 90 Nguyễn Hữu Cảnh)”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm) triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật và Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật cho công trình “Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ, chung cư Lô D, Phường 22, Quận Bình Thạnh (Chung cư 90 Nguyễn Hữu Cảnh)”, như sau:

  • Nội dung 1: Tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật.
  • Nội dung 2: Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị tham gia tư vấn của đơn vị.
  • Hồ sơ năng lực của Công ty, trong đó thể hiện các nội dung:
  1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy;
  2. Các Hợp đồng Tư vấn thiết kế/Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật liên quan đến hệ thống Phòng cháy chữa cháy mà đơn vị đã thực hiện (kèm biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng);
  3. Các bằng cấp của nhân sự có chuyên môn liên quan.
  4. Các chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành, còn hiệu lực (Chứng chỉ tham gia thiết kế về Phòng cháy chữa cháy; …).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 27 tháng 9 năm 2022 đến 16 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Tiếng Việt