THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức”, gồm:

  • Gói thầu 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.
  • Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Gói thầu 3: Tư vấn giám sát quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Gói thầu 4: Tư vấn quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Các văn bằng chuyên môn và chứng chỉ có liên quan đến gói thầu; Bằng kỹ sư hoặc cử nhân công nghệ thông tin, chứng chỉ đấu thầu;

+ Các Hợp đồng tư vấn có liên quan mà nhà thầu đã thực hiện (kèm Biên bản nghiệm thu/thanh lý).

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia một trong bốn gói thầu trên.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 21 tháng 6 năm 2023 ngày 27 tháng 6 năm 2023./.

Bài viết khác

Tiếng Việt