THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu” đối với gói thầu đo vẽ, lập bản vẽ hiện trạng phục vụ công tác kiểm tra, quản lý cơ sở nhà, đất dự kiến tiếp nhận

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu” đối với gói thầu đo vẽ, lập bản vẽ hiện trạng phục vụ công tác kiểm tra, quản lý cơ sở nhà, đất dự kiến tiếp nhận.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  1. Đối với năng lực của Tổ chức:
  • Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;
  • Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về đo vẽ, lập bản vẽ hiện trạng đã hoàn thành (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).
  • Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.
  1. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định:

Tổ chuyên gia phải có tối thiểu 02 (hai) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các thành viên tham gia với vai trò chuyên gia (không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu), tuy nhiên phải có bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn phù hợp liên quan đến gói thầu và được chứng thực/công chứng (Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có chuyên môn về đo đạc và bản đồ, đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp, có thời gian ít nhất là 02 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện quy định).

* Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) nội dung Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT hoặc Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 7 năm 2023 đến ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt