THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu” các gói thầu “Quản lý vận hành Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1”; “Quản lý vận hành Kho lưu trữ hồ sơ số 295 Trần Hưng Đạo, Quận 5”; “Quản lý vận hành Kho lưu trữ hồ sơ số 04 Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình”; “Quản lý vận hành Kho lưu trữ hồ sơ số 07 Phú Hòa, Phường 7, Quận Tân Bình”; “Sửa chữa, bảo trì, thay mới thiết bị Kho lưu trữ hồ sơ số 04 Đông Sơn, Phường 7, quận Tân Bình”; “Sửa chữa, bảo trì, thay mới thiết bị Kho lưu trữ hồ sơ số 07 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình”; “Sửa chữa, bảo trì, thay mới thiết bị Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây viết tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1”; “Quản lý vận hành Kho lưu trữ hồ sơ số 295 Trần Hưng Đạo, Quận 5”; “Quản lý vận hành Kho lưu trữ hồ sơ số 04 Đông Sơn, Phường 7, quận Tân Bình”; “Quản lý vận hành Kho lưu trữ hồ sơ số 07 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình”; “Sửa chữa, bảo trì, thay mới thiết bị Kho lưu trữ hồ sơ số 04 Đông Sơn, Phường 7, quận Tân Bình”; “Sửa chữa, bảo trì, thay mới thiết bị Kho lưu trữ hồ sơ số 07 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình”; “Sửa chữa, bảo trì, thay mới thiết bị Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1”; gồm:

  • Nội dung 1: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.
  • Nội dung 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phân hồ sơ gồm:

1) Đi với năng lực của Tổ chức:

  • Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;
  • Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về tư vấn đấu thầu);
  • Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.           

2) Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia Tổ thẩm định:

Theo quy định tại Điều 19: “Điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với tổ chuyên gia, tổ thẩm định” Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

*Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) nội dung Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT hoặc Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 03 tháng 6 năm 2024 đến ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt