THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7”, gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7”, gói thầu “Tư vấn giám sát thi công sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7” thuộc công trình “Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7”, gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7”, gói thầu “Tư vấn giám sát thi công sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7” thuộc công trình “Sửa chữa, thay thế mới đầu Sprinkler trong căn hộ trống bị hư hỏng tại Chung cư Lô R7”. Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

        1.1. Đối với năng lực của Tổ chức:

        – Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;

        – Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);

        – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu đối với đơn vị xin tham gia Tư vấn đấu thầu và Tư vấn thẩm định đấu thầu; có lĩnh vực về giám sát thi công công trình với đơn vị xin tham gia Tư vấn giám sát thi công xây lắp).

        – Đối với đơn vị xin tham gia Tư vấn giám sát: Có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (lĩnh vực Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy); Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn thời hạn (có lĩnh vực Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị hoặc giám sát lắp đặt thiết bị (điện – cơ  điện) vào công trình dân dụng)) hạng 2 trở lên.

        – Đối với đơn vị xin tham gia Tư vấn đấu thầu và Tư vấn thẩm định đấu thầu: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về Thi công xây lắp hoặc thi công lắp đặt thiết bị thuộc công trình dân dụng mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).

        – Đối với đơn vị xin tham gia Tư vấn giám sát thi công xây lắp: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác Tư vấn giám sát thi công xây lắp hoặc Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình thuộc loại công trình dân dụng, quy mô tối thiểu 01 (một) công trình cấp 2 hoặc 02 (hai) công trình cấp 3 mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).

        – Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Các Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.

        1.2. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu:

        Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu phải có tối thiểu 03 (ba) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, trong đó:

        – 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Kinh tế hoặc Luật);

        – 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về xây dựng);

        – 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về kỹ thuật điện hoặc cơ khí hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt hoặc Cấp nước – thoát nước hoặc Kỹ thuật môi trường đô thị hoặc Phòng cháy chữa cháy).

        1.3. Đối với năng lực cá nhân của đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây lắp vào công trình:

        Tổ giám sát thi công xây lắp phải có tối thiểu 02 (hai) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động theo quy định, trong đó:

        – 01 (một) giám sát trưởng (kèm chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy, có lĩnh vực Tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy) còn thời hạn.

        – 01 (một) giám sát viên (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, có lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hoặc giám sát lắp đặt thiết bị điện – cơ điện, hạng 2) còn thời hạn.

* Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 03 (ba) nội dung Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT/Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu/ Tư vấn giám sát thi công xây lắp.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến ngày 21 tháng 6 năm 2023.

Trân trọng./.   

Tiếng Việt