THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT gói thầu Cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành các chung cư Lô R4, R5” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành các chung cư Lô R4, R5”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT gói thầu Cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành các chung cư Lô R4, R5” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành các chung cư Lô R4, R5”. Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:
1.1. Đối với năng lực của Tổ chức:
Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;
Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về Quản lý vận hành nhà chung cư, đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).
Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.
1.2. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định:
Tổ chuyên gia phải có tối thiểu 03 (ba) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, trong đó:
 01 (một) nhân sự, tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Kinh tế hoặc Luật);
 01 (một) nhân sự, tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về xây dựng);
 01 (một) nhân sự, tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về kỹ thuật điện hoặc cơ khí hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt hoặc Cấp nước – thoát nước hoặc Kỹ thuật môi trường đô thị hoặc Phòng cháy chữa cháy).
Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) nội dung Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT hoặc Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu.
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023.
Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt