THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án Sửa chữa hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Khu 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án Sửa chữa hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Khu 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh” gồm:

  • Nội dung 1: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.
  • Nội dung 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và đánh giá kết quả LCNT.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Tư vấn thiết kế cơ sở/ Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công thuộc lĩnh vực thi công lắp đặt thiết bị hoặc thi công xây dựng mà Nhà thầu đã thực hiện và Biên bản nghiệm thu, thanh lý của hợp đồng;
  • Chứng chỉ cá nhân phù hợp với chuyên môn của gói thầu.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 03/02/2023 đến ngày 09/02/2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Tiếng Việt