THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Sửa chữa các Block chung cư C1, C6, C7 thuộc Khu Tái định cư 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Sửa chữa các Block chung cư C1, C6, C7 thuộc Khu Tái định cư 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”, gồm:

1.1. Nội dung 1: Gói thầu Tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật

– Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (lĩnh vực thiết kế kiến trúc; kết cấu; điện – cơ điện; cấp – thoát nước công trình dân dụng tối thiểu hạng 3 trở lên); Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (lĩnh vực thiết kế kiến trúc; kết cấu; điện – cơ điện; cấp – thoát nước công trình dân dụng tối thiểu hạng 3 trở lên).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình phù hợp).

– Các Hợp đồng Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình dân dụng (quy mô tối thiểu cấp 3 trở lên) mà Nhà thầu đã thực hiện (kèm biên bản nghiệm thu).

1.2. Nội dung 2: Gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

– Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc; kết cấu; điện – cơ điện; cấp – thoát nước công trình dân dụng tối thiểu hạng 3 trở lên); Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (lĩnh vực thiết kế kiến trúc; kết cấu; điện – cơ điện; cấp – thoát nước công trình dân dụng tối thiểu hạng 3 trở lên).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình phù hợp).

– Các Hợp đồng Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình dân dụng (quy mô tối thiểu cấp 3 trở lên) mà Nhà thầu đã thực hiện (kèm biên bản nghiệm thu).

1.3. Nội dung 3: Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây lắp

– Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu).

– Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu thi công xây lắp mà Nhà thầu đã thực hiện (kèm biên bản nghiệm thu).

1.4. Nội dung 4: Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp

– Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu).

– Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu thi công xây lắp mà Nhà thầu đã thực hiện (kèm biên bản nghiệm thu).

1.5. Nội dung 5: Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp

– Hồ sơ năng lực của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực tư vấn giám sát công trình); Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng tối thiểu hạng 3 trở lên); Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng tối thiểu hạng 3 trở lên).

– Các Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây lắp (thuộc loại công trình dân dụng, quy mô tối thiểu cấp 3 trở lên) mà Nhà thầu đã thực hiện (kèm biên bản nghiệm thu).

       * Lưu ý: Các đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 05 (năm) nội dung trên.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 07 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Tiếng Việt