THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành căn hộ trống tại Khu tái định cư 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành căn hộ trống tại Khu tái định cư 30ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh”, gồm:

  • Nội dung 1: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.
  • Nội dung 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và đánh giá kết quả LCNT.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu Quản lý vận hành nhà chung cư mà Nhà thầu đã thực hiện;
  • Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Ngày 18, 19, 27, 30, 31 tháng 01 năm 2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được phép tham gia 01 trong 02 nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt