THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành các chung cư Lô R6” (lần 2)

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành các chung cư Lô R6”, gồm:

  • Nội dung: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có thể hiện lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);
  • Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu Quản lý vận hành nhà chung cư mà Nhà thầu đã thực hiện (đính kèm biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng);
  • Chứng chỉ cá nhân đang làm việc tại công ty phù hợp với quy định hiện hành (có liên quan đến công tác quản lý vận hành công trình).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2023./.

Bài viết khác

Tiếng Việt