THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa cải tạo Kho lưu trữ 295 Trần Hưng Đạo”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu “Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa cải tạo Kho lưu trữ 295 Trần Hưng Đạo”, gồm:
– Nội dung: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.
Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:
a) Đối với năng lực của Tổ chức:
– Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;
– Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đầu thầu);
– Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về Quản lý vận hành nhà, đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).
– Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.
b) Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định:
Thành viên của Tổ phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn phù hợp liên quan đến gói thầu được chứng thực/công chứng (Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, trong đó có 01 nhân sự có chuyên môn về xây dựng dân dụng hoặc 01 nhân sự có chuyên môn về Kỹ thuật điện).
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 27 tháng 6 năm 2023 đến ngày 03 tháng 7 năm 2023.
Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt