THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho các gói thầu Tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật và Tư vấn Thẩm tra Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật, công trình “Sửa chữa 78 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho các gói thầu Tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật và Tư vấn Thẩm tra Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật, công trình “Sửa chữa 78 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh”. Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  1. Gói thầu Tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật:

        – Hồ sơ năng lực của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

        – Các Hợp đồng Tư vấn thiết kế/lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thuộc loại công trình dân dụng, quy mô cấp 3 trở lên) mà Nhà thầu đã thực hiện;

        – Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng: Hạng 2 trở lên;

        – Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng: Hạng 2 trở lên.

  1. Gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật:

        – Hồ sơ năng lực của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

        – Các Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế/thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thuộc loại công trình dân dụng, quy mô cấp 3 trở lên) mà Nhà thầu đã thực hiện;

        – Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng: Hạng 2 trở lên;

        – Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng: Hạng 2 trở lên.

        * Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 trong 02 gói thầu nêu trên.

        Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

        Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 19 tháng 3 năm 2024 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024./.

Bài viết khác

Tiếng Việt