THÔNG BÁO Về việc tham gia thầu phụ gói thầu “Giám định theo Quyết định trưng cầu giám định số 7420/2023/QĐ-TCGĐ ngày 24/22/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây viết tắt là Trung tâm) triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị thầu phụ gói thầu “Giám định theo Quyết định trưng cầu giám định số 7420/2023/QĐ-TCGĐ ngày 24/22/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh”, nhà thầu phụ thực hiện nội dung của gói thầu như sau:

 • Thông tin chung công trình:
 • Công trình: Công trình xây dựng.
 • Địa chỉ: 63/1 Tam Bình, Khu phố 2, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 • Gói thầu: Khảo sát đào móng và tái lập mặt bằng (đục phá nền bê tông, đào đất móng cột mái hồ bơi, gia công cốt thép, đổ bê tông nền tái lập, lát lại gạch nền). Lắp dựng giàn giáo, cốp pha phục vụ công tác thí nghiệm trên cao.
 • Chi phí nhân công đục phá nền, đào đất, tái lập hố đào: 03 vị trí.
 • Chi phí cung cấp vật tư tái lập hố đào: 03 vị trí.
 • Chi phí nhân công hỗ trợ công tác thí nghiệm trên cao: 17 vị trí.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ dự thầu đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp công việc thực hiện.
 • Báo giá chi tiết.
 • Thời gian thực hiện.
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: từ 8 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2024.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt