THÔNG BÁO Về việc tham gia thầu phụ cho gói thầu “Giám định đối với 02 công trình là Xây dựng mới Hội trường, Nhà văn hóa xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy và công trình đường trục xã Long Hòa- Long Hiệp – Quang Thọ- Quang Ninh, huyện Chợ Mới, tỉnh Tiền Giang”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị thầu phụ cho gói thầu “Giám định đối với 02 công trình là Xây dựng mới Hội trường, Nhà văn hóa xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy và công trình đường trục xã Long Hòa- Long Hiệp – Quang Thọ- Quang Ninh, huyện Chợ Mới, tỉnh Tiền Giang”, nhà thầu phụ thực hiện một số nội dung của gói thầu “Nhân công thực hiện việc khảo sát” như sau:

  • Nội dung 1: Nhân công đào kiểm tra chiều dày và cấu tạo kết cấu áo đường và tái lập (05 vị trí).
  • Nội dung 2: Nhân công hỗ trợ kiểm tra hệ số độ chặt (05 vị trí).
  • Nội dung 3: Nhân công hỗ trợ xác định thành phần hạt các lớp (05 vị trí).
  • Nội dung 4: Nhân công hỗ trợ kiểm tra module đàn hồi các lớp cấu tạo áo đường (05 vị trí).
  • Nội dung 5: Thuê xe thử tải, nhân công và máy phát điện thực hiện công tác thí nghiệm.

(đính kèm phụ lục thông tin công trình và diễn giải chi tiết nội dung nêu trên).

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

  • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp công việc thực hiện.
  • Báo giá chi tiết.
  • Thời gian thực hiện.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 26 tháng 02 năm 2024, đến 16 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2024.

Trân trọng./.   

Bài viết khác

Tiếng Việt