THÔNG BÁO Về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu: Dịch vụ bảo vệ nhà, đất số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1

Căn cứ Quyết định số 3763/QĐ-QLNGĐXD-PTN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thẩu: Dịch vụ bảo vệ nhà, đất số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1.

Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện gói thầu “Dịch vụ bảo vệ nhà, đất số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1”, Trung tâm thông báo đến quý nhà thầu có nhu cầu và năng lực tham gia thực hiện gói thầu nêu trên với các thông tin chi tiết sau:

  • Khối lượng công việc thực hiện: 01 vị trí trực bảo vệ 24/24 kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định.
  • Địa điểm: số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1.
  • Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ (theo Quyết định số 2514/QĐ-SXD-VP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng);
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

 Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 09 giờ 00 ngày 31 tháng 07 năm 2023.

Trân trọng./.   

Bài viết khác

Tiếng Việt