THÔNG BÁO Về việc mời tham gia thực hiện các gói thầu: “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” và “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu” của gói thầu bảo trì Khu lưu trú công nhân, tại số 03 Đường số 12, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức

Căn cứ Quyết định số 6116/QĐ-QLNGĐXD-PTN ngày 09 tháng 10 năm 2023 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo trì Khu lưu trú công nhân, tại số 03 Đường số 12, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.

Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện các gói thầu: “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” và “Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu” của gói thầu “bảo trì Khu lưu trú công nhân, tại số 03 Đường số 12, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức”, Trung tâm thông báo đến quý nhà thầu có nhu cầu và năng lực tham gia thực hiện các gói thầu nêu trên với các thông tin chi tiết sau:

I.Thông tin các gói thầu:

 1. Gói thầu số 1: “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT”
 • Tên gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT
 • Loại gói thầu: Gói thầu tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu “bảo trì Khu lưu trú công nhân, tại số 03 Đường số 12, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức”
 • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
 • Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

Trong đó:

+ 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng (đối với nội dung lập hồ sơ mời thầu)

+ 05 ngày kể từ ngày ký nhận hồ sơ dự thầu (đối với nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu)

 • Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước, theo quy trình rút gọn
 1. Gói thầu số 2: “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu”
 • Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Loại gói thầu: Gói thầu tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “bảo trì Khu lưu trú công nhân, tại số 03 Đường số 12, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức”
 • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
 • Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

Trong đó:

+ 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng và ký nhận hồ sơ mời thầu (đối với nội dung thẩm định hồ sơ mời thầu);

+ 05 ngày kể từ ngày ký nhận hồ sơ kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với nội dung thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)

 • Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước, theo quy trình rút gọn

II. Hồ sơ yêu cầu tham gia gói thầu:

 1. Đối với năng lực của Tổ chức:
 • Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;
 • Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đầu thầu);
 • Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về bảo trì, sửa chữa công trình đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).
 • Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.
 1. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định:

Tổ chuyên gia phải có tối thiểu 02 (hai) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các thành viên tham gia với vai trò chuyên gia (không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu), tuy nhiên phải có bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn phù hợp liên quan đến gói thầu và được chứng thực/công chứng (Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, trong đó có 01 nhân sự có chuyên môn về xây dựng dân dụng, 01 nhân sự có chuyên môn về Cấp nước – thoát nước hoặc kỹ thuật môi trường đô thị).

 • Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) gói thầu nêu trên.

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu:

 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ phát hành thông báo đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2023.
 2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Phòng Tổ chức – Hành chính), tại Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.   

Bài viết khác

Tiếng Việt