THÔNG BÁO Về việc mời tham gia thực hiện các gói thầu Quản lý vận hành do Trung tâm tổ chức thực hiện (tháng 8, tháng 9 năm 2023)

Căn cứ Quyết định số 3830/QLNGĐXD-PTN ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1;

Căn cứ Quyết định số 3831/QLNGĐXD-PTN ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 số 07 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 3832/QLNGĐXD-PTN ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 số 04 Đông Sơn, Phường 7, quận Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 3833/QLNGĐXD-PTN ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 Khu lưu trú công nhân phường Linh Trung quận Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 3834/QLNGĐXD-PTN ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 78 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2;

Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện các gói thầu quản lý vận hành bao gồm:

  • Quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1;
  • Quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 số 07 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình;
  • Quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 số 04 Đông Sơn, Phường 7, quận Tân Bình;
  • Quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 Khu lưu trú công nhân phường Linh Trung quận Thủ Đức;
  • Quản lý vận hành tháng 8,9 năm 2023 78 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2;

Trung tâm thông báo đến quý nhà thầu có nhu cầu và năng lực tham gia thực hiện các gói thầu nêu trên với các thông tin chi tiết sau:

  • Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ (theo Quyết định số 2514/QĐ-SXD-VP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng);
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời gian thực hiện 02 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  • Khối lượng công việc thực hiện chi tiết theo bảng sau:

STT

Tên công tác

Đơn vị tính

Số lượng

I

SỐ 04 ĐÔNG SƠN, P7 QUẬN TÂN BÌNH

1

Bảo vệ khu vực chung (vị trí 12/24h) (02 vị trí)

Tháng

2

2

Nhân viên vệ sinh

Tháng

2

II

SỐ 07 PHÚ HÒA, P.7 QUẬN TÂN BÌNH

1

Bảo vệ khu vực chung (vị trí 12/24h) (02 vị trí)

Tháng

2

2

Nhân viên vệ sinh

Tháng

2

III

78 XUÂN THỦY, P. THẢO ĐIỀN, QUẬN 2

1

Bảo vệ (02 vị trí 12/24h)

 tháng

2

2

Nhân viên vệ sinh

 tháng

2

IV

CAO ỐC 255 TRẦN HƯNG ĐẠO PHƯỜNG CÔ GIANG QUẬN 1

1

Lễ tân tòa nhà (giờ hành chính)

tháng

2

2

Kỹ thuật tòa nhà (12/24)

tháng

2

3

Bảo vệ tòa nhà (12/24)

tháng

2

4

Nhân viên vệ sinh (02 vị trí, giờ hành chính)

tháng

2

V

KHU LƯU TRÚ CÔNG NHÂN PHƯỜNG LINH TRUNG QUẬN THỦ ĐỨC

1

Bảo vệ

tháng

2

2

Thu gom rác

tháng

2

3

Nhân viên vệ sinh (03 vị trí, ca8/24)

tháng

2

 Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 08 giờ 30 ngày 31 tháng 07 năm 2023.

Trân trọng./.   

Bài viết khác

Tiếng Việt