THÔNG BÁO Về việc mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn gói thầu “In bìa hồ sơ, phôi chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng”

Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In bìa hồ sơ, phôi in chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang thực hiện gói thầu “In bìa hồ sơ, phôi in chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng”, Trung tâm thông báo đến Quý nhà thầu, công ty có khả năng và năng lực tham gia chào giá gói thầu trên.

Bên mời chào giá:

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Địa chỉ: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 66.815.185

Danh mục:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

1

Bìa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Bìa màu cam)

Giấy Fo 180 dán thành phẩm, (25 x 35) cm

cái

    8.000

2

 Bìa hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Bìa màu xanh)

Giấy Fo 180 dán thành phẩm, (25 x 35) cm

cái

    7.000

3

Phôi in chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cá nhân) Giấy Fo 300gms

Kích thước: (15 x 20) cm, in 6 màu 2 mặt, cắt thành phẩm

cái

    8.000

4

Phôi in chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (tổ chức) Giấy Fo 300gms

Kích thước: A4 (20.4 x 29.7) cm, in 6 màu 2 mặt, cắt thành phẩm

cái

  10.000

  • Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ năm 2023.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bài viết khác

Tiếng Việt