THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu “Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, tài liệu Giấy phép xây dựng và hồ sơ Quản lý nhà sở hữu nhà nước, giai đoạn 2023-2025 (Giai đoạn 1 năm 2023-2024)”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến thực hiện gói thầu “Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, tài liệu Giấy phép xây dựng và hồ sơ Quản lý nhà sở hữu nhà nước, giai đoạn 2023-2025 (Giai đoạn 1 năm 2023-2024)”.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác có liên quan đến các gói thầu trên nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;

– Hồ sơ năng lực của Công ty, gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Các văn bằng chuyên môn và chứng chỉ có liên quan đến gói thầu;

+ Các Hợp đồng tư vấn có liên quan mà nhà thầu đã thực hiện (kèm Biên bản nghiệm thu/ thanh lý).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 đến 16 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2024.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt