THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu “Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc hạng mục “Tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, tài liệu Giấy phép xây dựng và hồ sơ Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, giai đoạn 2023-2025”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn cho gói thầu “Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc hạng mục “Tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, tài liệu Giấy phép xây dựng và hồ sơ Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, giai đoạn 2023-2025”. Trong đó có các gói thầu sau:

a/ Gói thầu 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

b/ Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác có liên quan đến gói thầu trên nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực tư vấn đấu thầu);

– Các văn bằng chuyên môn và chứng chỉ có liên quan đến gói thầu; Bằng kỹ sư hoặc cử nhân công nghệ thông tin, chứng chỉ đấu thầu;

– Các Hợp đồng tư vấn có liên quan mà nhà thầu đã thực hiện (kèm Biên bản nghiệm thu/thanh lý).

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng) – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 13/10/2023.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia một trong hai gói thầu.

Tiếng Việt