THÔNG BÁO Về việc mời các đơn vị tư vấn tham gia gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Phi tư vấn Sửa chữa 78 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Phi tư vấn Sửa chữa 78 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh” thuộc công trình “Sửa chữa 78 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng Thông báo mời các Nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT” và công tác “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu” quan tâm nộp hồ sơ với nội dung như sau:

        1.1. Đối với năng lực của Tổ chức:

        – Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;

        – Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 02 cuốn);

        – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu đối với đơn vị xin tham gia tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định đấu thầu);     

        – Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Các Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.

        1.2. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu:

        Theo quy định tại Điều 19 “Điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với tổ chuyên gia, tổ thẩm định” tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

  1. Thời gian nộp hồ sơ:

        – Thời gian: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Thông báo này.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) nội dung “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” hoặc “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu”./.

Bài viết khác

Tiếng Việt