THÔNG BÁO Về việc báo giá Nâng cấp chức năng chữ ký số tại phần mền Văn phòng điện tử

Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm);

Hiện nay, Trung tâm đang có nhu cầu nâng cấp chức năng chữ ký số tại phần mềm Văn phòng điện tử như sau:

  • Nâng cấp chức năng chữ ký số;
  • Đấu nối API với đơn vị cung cấp chữ ký số VNPT SmartCA;
  • Tạo hình ảnh chữ ký chính, chữ ký nháy, dấu mộc Trung tâm;
  • Chức năng ký cho chuyên viên, cán bộ chủ chốt, Ban Giám đốc;
  • Tạo và cấu hình quy trình phê duyệt văn bản đến, đi, nội bộ;
  • Đào tạo, tập huấn quy trình thực hiện ký số cho toàn viên chức Trung tâm;
  • Tư vấn, hỗ trợ bảo trì phần mềm.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo đến quý công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác với Trung tâm, vui lòng gửi báo giá theo thông tin như sau: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1. Thời gian gửi báo giá từ ngày 29/11/2023 – 01/12/2023./.       

 

Bài viết khác

Tiếng Việt