THÔNG BÁO Về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-SXD-TCCB ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4040/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viêc chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Sau khi có kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tiến hành tổ chức họp và thông qua kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng như sau:

  1. Tổng số thí sinh nộp hồ sơ ứng tuyển viên chức năm 2023: 203 hồ sơ. Trong đó:

– Vị trí Quản lý và Phát triển nhà đất: 189 hồ sơ.

– Vị trí Quản lý vận hành và Bảo trì công trình: 14 hồ sơ.

  1. Tổng số thí sinh đáp ứng điều kiện theo Thông báo số 3673/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng là: 199 hồ sơ.
  2. Tổng số thí sinh không đáp ứng điều kiện theo Thông báo số 3673/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng là: 04 hồ sơ.

Trên đây là Thông báo về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm. Nếu thí sinh còn bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ trực tiếp ông Võ Ngọc Đức (số điện thoại 0949.10.02.88) – Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng để được giải đáp./.         

Đính kèm kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Bài viết khác

Tiếng Việt