THÔNG BÁO V/v tham gia thực hiện gói thầu “Mua sắm trang thiết bị làm việc”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm trang thiết bị làm việc”.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo nhu cầu của Trung tâm. Các đơn vị quan tâm, vui lòng gửi báo giá đến Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022.

Trân trọng./.

Tải về danh mục trang thiết bị làm việc

Tiếng Việt