THÔNG BÁO V/v báo giá sửa chữa, cải tạo Kho lưu trữ số 04 Đông Sơn

Hiện nay, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn” thuộc dự toán Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo nhu cầu của Trung tâm. Các đơn vị quan tâm, vui lòng gửi báo giá đến Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Tải về dự thảo Hợp đồng thi công gói thầu “Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn”

Tiếng Việt