THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, sát hạch vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2021 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-SXD-TCCB ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Sở Xây dựng về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2021 thuộc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (lần 2) năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vào ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển phù hợp với Kế hoạch và vị trí việc làm của Trung tâm;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-HĐTDVC-TCHC ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2021 thuộc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2021 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2021

– Tổng số 10 thí sinh (theo danh sách đính kèm).

– Danh sách thí sinh được niêm yết công khai tại: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sát hạch

Thời gian phỏng vấn, sát hạch: ngày 21/01/2022 được nêu chi tiết đối với từng vị trí việc làm mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Sáng  từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để Ban Tổ chức làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.

4. Đính kèm Quyết định định số 08/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2021 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

5. Thí sinh đến tham dự phỏng vấn, sát hạch phải đảm bảo việc đã được cấp “Thẻ xanh Covid” hoặc phiếu kết quả xét nghiệm âm tính Covid – 19 của cơ quan y tế cấp (xét nghiệm sinh học phân tử – PCR) trong thời hạn 24 giờ.

 Hội đồng tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo đến toàn thể thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển viên chức theo quy định.

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng cá nhân./.

Tải về

Tiếng Việt