THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-SXD-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 2197/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 21 tháng 07 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 21 tháng 07 năm 2022 đến hết ngày 19 tháng 08 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viêc chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 theo hình thức xét tuyển, đã phỏng vấn để kiểm tra về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển trong các ngày 08, ngày 09 tháng 09 năm 2022;

Ngày 13 tháng 09 năm 2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã họp thông qua kết quả xét tuyển viên chức năm 2022. Chậm nhất 05 làm việc kể từ ngày thông báo kết quả này đến thí sinh, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trình Sở Xây dựng xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 theo quy định./.

Tải vềDanh sách tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Bài viết khác

Tiếng Việt