THÔNG BÁO CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ vệ sinh (dọn rác, cắt cỏ,…) tại cụm chung cư R1, R2, R3 thuộc Khu tái định cư 38,4ha, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh (dọn rác, cắt cỏ,…)

Hiện nay Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (viết tắt là Trung tâm) có nhu cầu thuê dịch vụ vệ sinh (dọn rác, cắt cỏ,…) tại cụm chung cư R1, R2, R3 thuộc Khu tái định cư 38,4ha, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí minh.

Trung tâm kính mời các đơn vị có đầy đủ điều kiện kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh (dọn rác, cắt cỏ,…) tại cụm chung cư R1, R2, R3 thuộc Khu tái định cư 38,4ha, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, tham gia báo giá với các yêu cầu như sau:

  1. Nội dung:

–  Khảo sát hiện trạng, lập khái toán, báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh (dọn rác, cắt cỏ,…) tại cụm chung cư R1, R2, R3, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

  1. Thời gian khảo sát và lập khái toán báo giá:

– Thời gian khảo sát và lập dự toán báo giá dự kiến 05 (năm) ngày kể từ ngày Trung tâm phát hành Thông báo mời khảo sát, chào giá.

– Thời gian ký hợp đồng, thực hiện thi công và hoàn thành nghiệm thu bàn bàn giao dự kiến 05 (năm) ngày.

  1. Yêu cầu:

                   – Giá chào phải có đơn giá cụ thể và đã bao gồm các loại thuế, phí, phụ phí có liên           
              quan.

          – Hồ sơ chào giá phải kèm theo hồ sơ pháp lý (giấy phép kinh doanh và bảng xác
nhận ngành nghề kinh doanh – có ngành nghề cung cấp dịch phù hợp, v.v…) và hồ sơ năng lực (hợp đồng đã và đang thực hiện tại các đơn vị thuê dịch vụ vệ sinh, nhân sự, hóa đơn, v.v…), có đóng dấu Công ty.

  1. Hiệu lực: Bảng báo giá có hiệu lực ít nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký.
  2. Thời hạn – Địa điểm nhận báo giá:

       – Thời gian: 05 (năm) ngày kể từ ngày Trung tâm phát hành thông báo này.

       – Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

         Kính mời quý đơn vị quan tâm và đáp ứng các yêu cầu gửi báo giá đúng thời hạn, địa điểm nêu trên. Hồ sơ chào giá có thể được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa điểm nhận báo giá.

       Bì thư phải được dán kín, đóng mộc Công ty niêm phong, trên bì thư ghi rõ nội dung “Chào giá theo thông báo chào giá số         /TB-QLNGĐXD ngày    tháng     năm 2024”.

       Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp đến Phòng Tổ chức hành chính số (028) 66.815.185, Fax: (028) 33.265.030.

Trân trọng./.

Bài viết khác

Tiếng Việt