[Tin nội bộ] 09/06/2021

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 4230/VP-KSTT ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 6001/SXD-VP ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Sở Xây dựng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở.

Do thay đổi phương thức làm việc của đơn vị đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo về thủ tục tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích, như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1 Hồ sơ nhà thuộc sở hữu nhà nước

1.1.1. Đối với hồ sơ đề nghị ký Hợp đồng mua bán; thuê căn hộ tái định cư được bố trí sau ngày 08/10/2019 tại Lô R7, thuộc Khu Chung cư 38,4ha, phường Bình Khánh, Quận 2 (nay là phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức) và Khối A, C lô CD thuộc Khu Chung cư 17,3ha, phường An Phú – Bình Khánh, Quận 2 (nay là phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức): Đề nghị người dân chuẩn bị hồ sơ theo Phụ lục 1 đính kèm Thông báo này.

1.1.2. Đối với hồ sơ đề nghị ký Hợp đồng hoặc Phụ lục Hợp đồng mua bán; thuê căn hộ tái định cư được bố trí trước ngày 08/10/2019 và đã ký Biên bản thanh lý Hợp đồng với Công ty TNHH MTV DVCI Quận 2 tại Lô R7, thuộc Khu Chung cư 38,4ha, phường Bình Khánh, Quận 2 (nay là phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức) và Khối A, C lô CD thuộc Khu Chung cư 17,3ha, phường An Phú – Bình Khánh, Quận 2 (nay là phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức): Đề nghị người dân chuẩn bị hồ sơ theo Phụ lục 2 đính kèm Thông báo này.

1.1.3. Đối với hồ sơ đề nghị ký Hợp đồng mua bán căn hộ tái định cư tại Chung cư Nguyễn Kim, Quận 10: Đề nghị người dân chuẩn bị hồ sơ theo Phụ lục 3 đính kèm Thông báo này.

 Trung tâm tiếp nhận hồ sơ (tính theo ngày nhận được hồ sơ qua dịch vụ bưu chính) và xem xét, thụ lý trong thời gian 06 ngày làm việc.

      + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Trung tâm sẽ liên hệ người dân để đề nghị bổ sung;

      + Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện ký Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng: Trung tâm sẽ có Thông báo gửi đến người dân (theo địa chỉ trong hồ sơ mà hộ dân cung cấp) để thông báo về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Sau thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm sẽ liên hệ hộ dân đến ký Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng và bổ sung thành phần hồ sơ tại mẫu Phụ lục nêu trên có sao y bản chính.

1.2. Đối với sao y hồ sơ xây dựng: Đề nghị cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Hướng dẫn kèm theo Thông báo này.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ (tính theo ngày nhận được hồ sơ qua dịch vụ bưu chính) và xem xét, thụ lý trong thời gian 02 ngày làm việc. Trong quá trình thụ lý hồ sơ, Trung tâm sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với cá nhân, tổ chức để bổ sung (nếu cần).

2. Địa chỉ tiếp nhận:

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang,  Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

+ Đối với hồ sơ nhà thuộc sở hữu nhà nước: Phòng Quản lý nhà ở.

+ Đối với sao y hồ sơ xây dựng: Phòng Tổ chức – Hành chính.

3. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại:

Đối với hồ sơ nhà thuộc sở hữu nhà nước: (028) 66812006.

Đối với sao y hồ sơ xây dựng: (028) 66815185./.

Tiếng Việt