[Tin nội bộ] 10/09/2018

[Thông báo] Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6 năm 2017

Thực hiện Thông báo số 6491/TB-SXD-TTDVXD ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

1. Thời gian sát hạch: ngày 02/6/2017

 • Buổi sáng:
  • Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;
  • Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ 30 phút;
  • Ca 3 bắt đầu từ 10 giờ 30 phút.
 • Buổi chiều:
  • Ca 4 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;
  • Ca 5 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.

2. Địa điểm sát hạch: Tại Trường Trung cấp Xây dựng – Số 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lưu ý:

Danh sách 204 cá nhân tham dự sát hạch (Tải về tại đây) được đăng tải trên Website:

– Sở Xây dựng TP.HCM (http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn)

– Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (http://cosic.vn)

– Trường Trung cấp Xây dựng (http://trungcapxaydung.edu.vn)

Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch;

Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;

Trường hợp cá nhân vắng mặt coi như có kết quả sát hạch không đạt.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ:

Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Tp. HCM số điện thoại 08-3932 6214 số nội bộ 714;

Trường Trung cấp xây dựng Tp. HCM số điện  thoại 08-3553 0107

Tiếng Việt