[Tin nội bộ] 10/09/2018

[Thông báo] Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 1 năm 2017

Thực hiện Thông báo số 2104/TB-SXD-TTDVXD ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ I năm 2017, như sau:

 1. Thời gian sát hạch: ngày 17/03/2017
  • Buổi sáng:
   • Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;
   • Ca 2 bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;
   • Ca 3 bắt đầu từ 9 giờ 30 phút;
  • Buổi chiều:
   • Ca 4 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;
   • Ca 5 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.
 2. Địa điểm sát hạch: Tại Trường Trung cấp Xây dựng – Số 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Lưu ý:

-Danh sách cá nhân tham dự sát hạch kỳ I năm 2017 gồm 143 cá nhân (theo danh sách đính kèm) được đăng tải trên Website:

-Trường hợp cá nhân có nhu cầu tham dự đầy đủ các lĩnh vực theo danh sách dự sát hạch kỳ I năm 2017 cần bổ sung chi phí trước ngày sát hạch thông qua các hình thức:

 • Bằng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Trường hợp chuyển khoản (cá nhân ghi rõ họ tên, số CMND/Thẻ căn cước công dân trong nội dung chuyển khoản):

+ Sốtài khoản: 3511.0.1093947.00000 tại Kho bạc Nhà nước quận 3;

+ Tên chủ tài khoản: Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng.

– Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch;

– Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;

– Trường hợp cá nhân vắng mặt coi như có kết quả sát hạch không đạt;

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ:

 • Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Tp. HCM số điện thoại 08-3932 6214 số nội bộ 714;
 • Trường Trung cấp xây dựng Tp. HCM số điện thoại 08-3553 0107./.
Tiếng Việt