Trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ

20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
13,734.6 m²
Thiết kế kiến trúc

Công trình : Trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ
Chủ đầu tư : Báo Phụ Nữ TP.HCM
Tầng cao tối đa : 12 Tầng