Chợ Bình Điền

Khu thương mại Bình Điền, P.7, Q.8, Tp.HCM
đang cập nhật
Kiểm định đánh giá chất lượng

Chủ đầu tư : Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn (Satra)
Công trình : Nhà Lồng Kinh Doanh Thủy Hải Sản Khô Bình Điền