Nhà máy nước giải khát Coca Cola Việt Nam

485 Xa lộ Hà Nội- Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh
60.000 m2
Tư vấn hồ sơ nghiệm thu

Công trình tiêu biểu: Nhà máy nước Giải khát Coca Cola Việt Nam
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA – COLA VIỆT NAM
Quy mô xây dựng: Tổng diện tích mặt bằng là 60.000 m2, gồm có nhà xưởng sản xuất, nhà kho chứa sản phẩm, khu hạng mục phụ trợ sản xuất
Nội dung công việc thực hiện:
– Kiểm tra soát xét hồ sơ Pháp lý của dự án và hồ sơ quản lý chất lượng; tư vấn lập và hỗ trợ soạn thảo các tài liệu còn thiếu hoặc chưa phù hợp theo qui định;
– Kiểm tra các hạng mục đã xây dựng so với bản vẽ hoàn công;
– Kiểm tra sự phù hợp giữa giấy phép xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công so với thực tế thi công, và thay mặt Chủ đầu tư giải trình với cơ quan quản lý nhà nước;
– Lập báo cáo hoàn thành công trình gửi cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;
– Phối hợp với các bên giải trình với cơ quan quản lý nhà nước về các hồ sơ liên quan đến việc nghiệm thu công trình ;
– Thực hiện một số việc khác khi được chủ đầu tư giao.
Một số hình ảnh công trình COCACOLA